مقایسه کنید

نرم افزار فروش اقساط

نرم افزار مناسب خود را انتخاب کنید

امکانات سطح 1 سطح 2 محبوب سطح 3
تعریف حساب بانکی ، صندوق ، تعریف اشخاص ، تعریف انبار و کالا و خدمات ، تعریف گروه کالا و خدمات ، تعریف بارکد ، ثبت موجودی اول دوره انبار و کالا Close-Mark Close-Mark Close-Mark
فاکتور خرید و فروش و برگشت از خرید و فروش ، حواله انبار ، تخفیف مبلغی در سطر فاکتور ، دریافت و پرداخت به صورت نقد ، کارت و چک ، ثبت هزینه و درآمد Close-Mark Close-Mark Close-Mark
گزارش جامع چک های دریافتنی و پرداختی ، گزارش موجودی صندوق و بانک ، گردش حساب شخص ، گزارش از اقلام فاکتورها ، گزارش مانده مشتریان ، صورتحساب مشتریان ، گزارش ریز گردش حساب ، گزارش مشتریان بدهکار و بستانکار ، گزارش ترازنامه ، دفتر روزنامه ، گزارش سود و زیان ، کدینک حساب های کل ، گروه ، معین و تفضیل ، گزارش موجودی کالا و انبار ، کاردکس تعدادی کالا Close-Mark Close-Mark Close-Mark
تعریف حساب های گروه ، کل ، معین و تفضیل ، ثبت سند دستی و خودکار ، خروجی اکسل از لیست ها Close-Mark Close-Mark Close-Mark
نحوه های مختلف نمایش موجودی کالا ، روند کردن مبلغ فروش ، نحوه انتخاب انبار در فاکتور ، مرتب سازی شماره فاکتور ها ، پیش فاکتور خرید و فروش ، گزارش عملکرد روزانه ، گزارش سابقه کالا و مشتری ، گزارش وضعیت مالی مشتری ، گزارش فاکتور ها ،گزارش کالا و فاکتور ، گزارش خلاصه عملکرد کالا و خدمات اطلاعات بیشتر طرف حساب Close-Mark Close-Mark Close-Mark
تیپ قیمتی فروش کالا ثابت ، اطلاعات بیشتر کالا ، امکان تغییر نام کالا در فاکتور ، ویژگی های بیشتر اشخاص ، کنترل امور مالی کالا ، کپی سطر های فاکتور ، مدیریت مبلغ فی کالاها در فاکتور ، کنترل فاکتور های تسویه نشده ، تخفیف درصدی در سطر فاکتور ، امکان ورود سریال با فرمول ، گزارش فاکتور هایی که فی فروش آنها با فی فروش کالا متفاوت است ، گزارش فروش ماهانه به تفکیک مشتری ، گزارش عملکرد ماهیانه مشتریان Close-Mark Close-Mark Close-Mark
قیمت گذاری کالاها ، تیپ قیمتی فروش کالا بر اساس گروه اشخاص ، چند تخفیف درصدی همزمان در یک سطر فاکتور ، گزارش سود و زیان مشتریان ، سیستم تبدیلات (پیش فاکتور به فاکتور و برگشت از فکتور ) ، چاپ گروهی فاکتور ها ، گزارش آماری ،گزارش آنالیز ماهانه Close-Mark Close-Mark Close-Mark
تعریف مرکز هزینه و درآمد در سطح 2 ، انتقال وجه به حساب دیگر در دریافت و پرداخت ، انتقال وجه از صندوق به صندوق، حساب بانکی به حساب بانکی و ... Close-Mark Close-Mark Close-Mark
انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر ، تعریف دسته چک ، دریافت و پرداخت بابت فاکتور ها در خزانه داری ، چک و سفته ضمانتی Close-Mark Close-Mark Close-Mark
قرارداد اقساطی کالایی و بابت فاکتور ، سیستم اقساط پایه Close-Mark Close-Mark Close-Mark
قرارداد اقساطی بابت مانده بدهی از قبل ، قرارداد اقساطی بابت بدهی جدید Close-Mark Close-Mark Close-Mark
سیستم ذخیره سود اقساط ، اعتباردهی سیستم اقساط ، برگشت از اقساط Close-Mark Close-Mark Close-Mark
کنترل انبار های مرتبط با کالا ، گروه فرعی یک و دو کالا ، کاردکس تعدادی و ریالی عادی ، لیست تمام حواله خروج ها ، ضایعات انبار ، تعدیل اضافات و کسورات انبار ، عملیات انبارگردانی ، گزارش از موجودی کالا به تفکیک واحد ها ، گزارش از کالاهای راکد ، گزارش از کالاهای پر فروش ، گزارش از کالاهای فروش نرفته ، کنترل گردش کالا Close-Mark Close-Mark Close-Mark
شخصی سازی حواله خروج برای انبار ، کاردکس تعدادی و ریالی به روش میانگین موزون ، حواله از انبار به شخص ، چاپ بارکد ، تنظیمات کدینگ کالا ، حواله از شخص به انبار ، شناور شدن گروه های فرعی ، ویژگی های بیشتر کالا ، گزارش از فاکتور هایی که موجودی را منفی می کنند ، گزارشات کالاهای امانی ، انتقال موجودی کالا ، گزارش آماری از کالا Close-Mark Close-Mark Close-Mark
امکان کپی کردن آرتیکل های سند ، مرتب سازی شماره اسناد ، محاسبه بهای کالا دائمی ، تنظیم کدینگ حسابداری Close-Mark Close-Mark Close-Mark
  1.520.000 تومانخرید 2.690.000 تومانخرید 6.343.000 تومان خرید